Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan BrainBase samler inn og bruker personopplysninger.

BrainBase, ved styret, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på brainbase.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å registrere seg. Ved registrering, lagrer vi din e-post adresse i vår database. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke. Du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake ved å kontakte oss påkontakt@brainbase.no

BrainBase benytter i tillegg 3. parts tjenester for forskjellige formål og må utveksle din IP-adresse med disse tjenestene for at de skal kunne betjene deg (inkludering av JavaScript, bilder og CSS). Behandlingsgrunnlaget for denne utvekslingen er basert på en interesseavveining mellom din rett til personvern og effektiv drift av tjenesten. Du kan reservere deg mot lasting av 3. parts tjenester ved å installere et tillegg (addon) til din nettleser som f.eks. uMatrix og uBlock.

Data som samles inn lagres hos Firebase (personversnerklæring) og de er databehandler for tjenesten. BrainBase kjører på Heruko (personversnerklæring) og disse er dermed også databehandler for tjenesten.

BrainBase utveksler i tillegg IP adressen din med andre databehandler for forskjellige formål. Cloudflare (personversnerklæring) for lastbalansering og DoS mitigerende tiltak, GoogleAPIs og GStatic (personversnerklæring) for lasting av biblioteker og Sentry for logging (personversnerklæring).

BrainBase benytter i tillegg Google Analytics (personversnerklæring) for statistikk hvor formålet med innsamlingen er å forbedre tjenesten. Google Analytics er konfigurert opp med anonymisering av siste oktett i IP. Google har tilgang til din IP-adresse, men de har lovet på tro og ære at denne kastes så tidlig som mulig (systembeskrivelse).

Cookies

BrainBase benytter en cookie med navn connect.sid med formål å autentisere bruker i nåværende session. Denne cookie vil kun være gyldig for nåværende session og vil fjernes etter restart av nettleser.

E-post

Vår epost leverandør er one.com og de mottar e-post.

BrainBase sender med jevne mellomrom ut e-post med informasjon fra nettverket. Eksempel på innhold i slike e-poster (men ikke begrenset til) er informasjon om oppdrag, nye tjenester, informasjon om sosiale sammenkomster, endringer på plattformen mm. Det er mulig å melde seg ut av mottakslisten for slik informasjon.

Registrering som konsulent

Du kan registrere deg som en konsulent ved å knytte opp BrainBase med en valgt e-post adresse og passord, eller via Google sin login løsning. E-post addressen lagres i vår database i Firebase.

Ved første gangs registrering blir du bedt om å svare på noen spørsmål, med formål å registrere deg som konsulent i nettverket og behandlingsgrunnlaget er samtykke. I tillegg vil vi utveksle data med bedrifter registrert på BrainBase. Vi kan også, kun etter samtykke fra deg, utveksle data med bedrifter vi har rabattordninger med. Data lagres i vår database hos Firebase.

Det vil være mulig å registrere mer informasjon om deg via dashboard på brainbase.no. Når du registrere deg som ny bruker vil du få en mulighet til å samtykke til deling av denne informasjonen med bedrifter. Informasjonen du oppgir vil være tilgjengelig for registrerte bedrifter. Informasjon som ligger åpent på internett, som BB_LinkedIn profil, blogg/nettsted og github url vil være tilgjengelig for alle verifiserte bedrifter samt andre konsulenter. Dersom du har lastet opp din CV vil den i utgangspunktet også være tilgjengelig for verifiserte bedrifter og for andre konsulenter i nettverket, men du kan skru av visning av CV ved å gå tilprofilsiden når du er logget inn på plattformen.

Registrering som bedrift

Når du registrerer deg som bedrift på BrainBase får du tilgang til offentlige profiler for våre konsulenter. Du vil også kunne kontakte konsulenten. For å registrere deg som bedrift må du samtykke til BrainBase sin bedriftsavtale og respektere at data registrert på BrainBase skal kontrolleres av konsulentene. Dette betyr at du ikke må overføre data til andre systemer uten samtykke fra konsulenten. Du kan benytte meldingstjenesten på BrainBase for å ta kontakt med konsulentene og denne korrespondansen vil bli lagret hos Firebase.

Hvor lagres data

BrainBase vil bestrebe å benytte tjenester lokalisert i Europa.

Logging og backup

BrainBase vil i utgangspunktet slette logger etter 30 dager der ikke annet er beskrevet i dette dokumentet. Når det gjelder backup kan data ligge lenger, men vi er i gang med å få på plass rutiner for sletting av data i backup på henvendelse fra brukere.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Datatilsynet har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av BrainBase’s systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger BrainBase ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Vi anbefaler deg å lese mer om dine rettigheter på Datatilsynetssine sider.

Kontaktinformasjon

BrainBase AS

telefon

971 72 278

Org nr. 918 738 657

BLI EN DEL AV NETTVERKET

Behold friheten som selvstendig konsulent. I tillegg til nye oppdrag og kunder, blir du også en del av et bredt fagmiljø.

BrainBase

BrainBase