97%

av timeprisen som kunden betaler går til konsulenten.

3%

går til BrainBase*.

* Målet vårt er å lede overskuddet tilbake til medlemmene av nettverket for vekst og videreutvikling.

Deling av overskudd

Vi ønsker å fordele inntekter i nettverket tilbake til medlemmer i nettverket gjennom 3 ulike mekanismer:

 • 1 av 3 % går til medlemmet i nettverket som hjelper en annen ut i oppdraget.
  Medlemmer får betalt for å hjelpe andre konsulenter inn i oppdrag. Vår plattform gjør det enkelt å administrere dette.
 • Medllemmer kan få betalt for å løse oppgaver på plattformen.
  Oppgavene blir publisert som andre oppdrag på vår plattform og vil være "outcome oriented".
 • Utbytte til eiere på plattformen.
  Alle medlemmer i nettverket vil få mulighet til å bli medeiere i BrainBase gjennom jevnlige emisjoner. Hovedmålet med disse emisjonene er å få flere medlemmer med som medeiere i nettverket, og ved dette få en følelse av medeierskap. Eiere får utbetalt utbytte som belønning for å hjelpe nettverket med å vokse.

Andre morsomme fakta

 • BrainBase ønsker ikke å være et mellomledd.
  Kontrakter går direkte mellom konsulent og kunder. Men dersom en kunde ønsker at BrainBase skal være et mellomledd tilrettelegger vi for det.
 • No quarantines in our contracts.
  Consultants are never blocked from customers after assignments end.
 • Our technical platform constantly improves.
  Members of the network improve the platform on a continual basis.
 • Ingen skjulte kostnader.
  What you see is what you get. Vi har ingen skjulte kostnader.