Vår modell

Vi har to forskjellige modeller som passer til bedrifter av alle størrelser, og selvfølgelig: Vår modell er den absolutt beste i markedet, både for bedrifter og selvstendige konsulenter.

Modell #1: Direkte (anbefalt)

Kontrakt direkte mellom selskapet som leier inn konsulenten og konsulentens selskap. BrainBase sitter ikke i midten, kontrakten går direkte mellom konsulent og kunde. Ingen skjulte kostnader.

  • Konsulenten betaler 2% kontraktens verdi til BrainBase, men for maksimum 1 år.

Modell #2: 1-1-1 modellen

For større selskaper som ikke vil ha avtaler direkte med små selskaper fungerer BrainBase som en paraply over 165+ kvalitetsikrede, erfarne og selvstendige konsulenter. BrainBase tar 3% cut av timeprisen, den laveste og mest rettferdige på markedet. Fordelingen er omtrentlig slik:

  • 1% av timeprisen går til BrainBase for å dekke løpende kostnader.
  • 1% av timeprisen går til konsulenter i nettverket via profittdeling - de som gjør arbeidet får betalt.
  • 1% av timeprisen går til et godt formål. Vi er priviligerte som har gode jobber i et stabilt land og ønsker å gi noe tilbake til de som ikke er like heldige som oss.
  • Gjenstående 97% av timeprisen går til konsulenten som gjør jobben.