Om BrainBase

Vi er et nettverk av selvstendige konsulenter, for selvstendige konsulenter.


Et unikt nettverk

Vi gjør det enklere for bedrifter og konsulenter å finne hverandre. Uten at det blir dyrere for bedrifter, eller at konsulentene får dårligere arbeidsvilkår.

Måten vi gjør dette på er annerledes enn alle andre aktører. Vi formidler oppdrag og konsulenter, men sitter ikke i midten som et kompliserende og dyrt mellomledd. Samtidig utfordrer vi måten bedrifter leier inn konsulenter på, og målet vårt er å fjerne behovet for konsulenthus og meglere.

Bli kjent med modellen

Bedre vilkår for alle

Myten om at det er vanskelig for konsulenter å finne oppdrag, har gjort at det har vokst frem en profitabel bransje som lever av å formidle oppdrag og konsulenter. Mange bedrifter har avtaler og kontrakter med konsulenthus og meglere, i stedet for direkte med konsulentene selv.

Kontraktene har ofte karantene og klausuler som hindrer konsulentene fra å jobbe med kunden, med mindre det er gjennom mellomleddet. Og det er helt vanlig at de tar en stor del av timeprisen til konsulenten. Det er ikke spesielt gode vilkår!

Vi gjør en forskjell

Det skal være enkelt for bedrifter å finne kompetansen de trenger, samtidig som det ikke går på bekostning av konsulentenes arbeidsvilkår.

Det tar tid å finne riktig kompetanse, og det er greit å ta en liten finnerlønn hvis man finner den perfekte kandidaten for en bedrift. Det som ikke er greit, er å ta mange hundre tusen kroner i året, når det eneste man gjør er å sitte som kontraktspartner. Det er dette vi jobber for å endre.

BLI EN DEL AV NETTVERKET

Behold friheten som selvstendig konsulent. I tillegg til nye oppdrag og kunder, blir du også en del av et bredt fagmiljø.

BrainBase

BrainBase